"พลากร สุวรรณรัฐ" เป็นใคร

(1/3) > >>

เสลา:
Tweet


2-3 วันมานี้ มีผู้เอ่ยถึงชื่อ "พลากร  สุวรรณรัฐ"
แม้จะเอ่ยถึงแบบกระซิบกระซาบ แต่ก็มีนัยแห่งความสำคัญมาก

ระหว่างที่รอฟังคำตัดสินของศาลในคดียุบพรรค
ลองหาข้อมูลของ "พลากร  สุวรรณรัฐ" มาทำความรู้จักนายพลากร สุวรรณรัฐ
องคมนตรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔
เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔

วัน เดือน ปี เกิด ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๑

เป็นบุตรของนายพ่วง สุวรรณรัฐ
อดีตปลัดและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
และ ท่านผู้หญิงประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ
(นามเดิม ม.ร.ว.ประสารสุวรรณ ทองแถม)

สมรสกับท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ

คุณวุฒิ รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.I.A. Ohio University, U.S.A.
ศิลปศาสตรดุฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๗ (๒๕๓๗)
 

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน
กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กรรมการมูลนิธิิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต
กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กรรมการธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ
และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๔๒)
มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๘)
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (๒๕๔๗)  
(ข้อมูลจาก kanchanapisek.or.th, วิกิพีเดีย)คุณพลากร  สุวรรณรัฐ เป็นที่รู้จักกล่าวขวัญ
ในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ในตำแหน่ง ผอ.ศอ.บต. อย่างยาวนานมาก่อน
อีกทั้งยังมีความสนิทสนมเป็นพิเศษกับ"พล.อ.สุรยุทธ์"
และเป็นหนึ่งใน"ลูกป๋า"ที่ร่วมลงพื้นที่ดูแลปัญหาภาคใต้


...
นายพ่วง  สุวรรณรัฐ

ด้วยสายเลือดข้าราชการ"ของพ่อ"
คือ นายพ่วง สุวรรณรัฐ
อดีตปลัดและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พ่อที่คน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
รู้จักดีว่าคือ"ข้าหลวงพ่วง"
ที่เป็นที่ภาคภูมิใจว่าเป็นข้าราชการ
ที่มีประวัติการรับราชการใสสะอาด
เป็น"มือปราบ"ที่มีวีรกรรมกล้าหาญ
จนเหล่าโจรทุกย่านจากเหนือจรดใต้ล้วนยำเกรง

 ยิ่งเมื่อสาวไปถึง บรรพบุรุษตระกูล "สุวรรณรัฐ"
ก็พบว่านามสกุลนี้เป็น"นามสกุลพระราชทาน"
ที่รับใช้ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด

เล่าต่อ กันมาว่า ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นั้น
ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่พระนคร มีเชื้อสายของเจ้าเมืองฉวี
ซึ่งเป็นเมืองตรี ขึ้นกับเมืองชุมพร และลูกหลานรุ่นต่อๆมา
ล้วนรับราชการฝ่ายปกครอง

โดยใน อำเภอสิชล นครศรีธรรมราชก็มี ประมาณ ๒-๓ ชั่วอายุคน จนมาถึงรุ่นปู่
ในตอนต้นสมัยการใช้นามสกุลนั้น
คนในตระกูลนี้ได้ใช้นามสกุลฉวีภักดี
ต่อมาขอพระราชทานตั้งชื่อสกุล
ที่พลโทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลคำธร
กรมหลวงลพบุรีราเมศ อุปราชปักษ์ใต้ นายพลเสือป่ารักษาดินแดน
ได้โปรดคิดนามสกุลนี้ให้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ว่า "สุวรรณรัฐ"

โดย"หมื่นสุต สุวรรณรัฐ" พระยาเจริญราชภักดี
เป็นบิดานายวุฒิ สุวรรณรัฐ หมื่นสุตคีรีรัฐ ถึงแก่กรรมเมื่อปี ๒๔๖๑ อายุได้ ๘๑ ปี
นายลื่น สุวรรณรัฐเป็นบุตรคนโตของหมื่นสมุทร คีรีรัฐ
เมื่อลาอุปสมบทแล้ว ได้เข้ารับราชการเป็นทหารกับเจ้าพระยานคร
เคยไปตีเมืองมาลายูหลายครั้งและลาออก
นายลื่นมีบุตรธิดากับนางทองอยู่ ๓ คน
คือ ขุนสุวรรณรัฐราชเดิม นางแก้ม ณ นคร
และ "นายพ่วง สุวรรณรัฐ"

"ข้าหลวงพ่วง"รับราชการในสาย"ปกครอง"
ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ทั้งยังเคยเป็นทหารในกองทัพและเป็น"เสรีไทย"ในช่วงสมัยสงครามโลก

เคยเป็น ข้าหลวงประจำจังหวัดสงขลา(๒๕๐๑)
รัฐมนตรีสังกัดกระทรวงมหาดไทย ๑๔ ก.พ.๒๕๐๑ ,
ประจำกองอำนวยการฝ่ายพลเรือน กองบัญชาการคณะปฏิวัติ(๒๕๐๒) ,
สมาชิกสภาร่างรธน. ,
รองเลขานุการกองบัญชาการกองปราบปรามคอมมิวนิตส์ฝ่ายพลเรือน,
สมาชิกวุฒิสภาสามัญชุดกรมการปกครอง( ๒๕๑๑),
ปลัดกระทรวง-รองผู้อำนวยการปราบปรามคอมมิวนิตส์ (๒๕๑๕)
ปลัดกระทรวงใช้อำนาจแทนรมว.มหาดไทย,
สมาชิกสภานิติบัญญัติ,รมช. มหาดไทย (๒๕๑๖)ฯลฯ

พี่น้องร่วมบิดามารดาของคุณพลากร สุวรรณรัฐ
๑.ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล
   นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
   สมรสกับ นายจเร จุฑารัตนกุล
๒.นางพิยดา สุวรรณรัฐ ประกอบอาชีพอิสระ สมรสกับนายเฮนริค แลงเฟลด์
๓.นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี สมรสกับท่านผู้หญิงทัศนียา (โฆวินทะ)
๔.นางภราไดย สุวรรณรัฐ สมรสกับ นายทินกร หิรัญพฤกษ์
   ซึ่งมีลูกชายเป็นดารานักแสดงหนุ่มชื่อดัง "ภูริ หิรัญพฤกษ์"
๕.นายพระนาย สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
   ซึ่งรับราชการในสายมหาดไทยเคยเป็นผู้ว่าราชการหลายจังหวัด
   และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.)
(ข้อมูลจาก www.innnews.co.th/,http://www.thainews70.com )


- ภูริ หิรัญพฤกษ์

ชาวเกาะ:
Tweet


เป็นข้อมูลดี ๆ อีกเรื่องหนึ่งที่คุณป้าเสลานำมาให้เราชาวอรุณสวัสดิ์ได้รับทราบ

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ  :SMT-Yellow

หูกาง:
Tweet


ปวดหัวมา2-3วันแล้ว
มีคนพูดถึงคนที่อักษรว่า พ.พาน นึกยังไงก็นึกไม่ออก  :worry:
เพิ่งร้องอ๋อ เพราะมีป้ามาช่วยเฉลยให้นี่เอง  :thank:

mayuree:
Tweet


 8) 8) 8)

คุณป้าเสลาค่ะ สมัยตอนเด็กๆเคยเห็นข้าหลวงพ่วง ที่บ้านจะเรียกว่าข้าหลวงพ่วงกันทุกคน  บ้านอยู่ใกล้ๆกัน จะเป็นญาติฝ่ายแม่ของข้าหลวงพ่วงค่ะ

เสลา:
Tweet


ยินดีค่ะคุณ ScarLett  คุณหูกาง คุณมยุรี
ประวัติของคุณพลากร  สุวรรณรัฐ
เป็นเรื่องราวของบุคคลที่น่ายกย่อง ภาคภูมิใจคนหนึ่ง
ที่เราสามารถรับได้ หากจะมาทำหน้าที่สำคัญทางการบริหารบ้านเมือง

ก็คงต้องรอดูต่อไป เพราะกระแสข่าวมีมากมาย
คงต้องเตรียมทำใจไว้ด้วย หากจะไม่ใช่คนที่เราชื่นชอบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป