เพลงปลุกใจ

<< < (2/4) > >>

เสลา:
Tweet
เพลงรักเมืองไทย
คำร้อง พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ(สร้อย) รักเมืองไทย ชูชาติไทย
ทะนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย
เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย (ซ้ำ)
ไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใคร
ศัตรูใจกล้ามาแต่ทิศใด
ถ้าข่มเหงไทย คงจะได้เห็นดี (สร้อย)

เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย (ซ้ำ
เรารักเพื่อนบ้าน เราไม่รานรุกใคร
แต่รักษาสิทธิ์ อิสระของไทย
ใครทำซ้ำใจ ไทยจะไม่ถอยเลย (สร้อย )
เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย (ซ้ำ
ถ้าถูกข่มเหงเราไม่เกรงผู้ใด
ดังงูตัวนิดมีพิษเหลือใจ
เรารักเมืองไทย ยิ่งชีพเราเอย
เพลงตื่นเถิดชาวไทย
คำร้อง พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

 

ตื่นเถิดชาวไทย อย่ามัวหลับไหลลุ่มหลง
ชาติจะเรืองดำรง ก็เพราะเราทั้งหลาย
ถ้ามัวหลับมัวหลง เราก็คงละลาย
เราต้องเร่งขวนขวาย ตื่นเถิดชาวไทย
บ้านเมือง ยามเฟื่องฟุ้งรุ่งเรือง ก็อย่าลืมขวนขวาย
เผลอตัวศึกมา เราจะพากันตาย
จำไว้เถอะสหาย ตื่นเถิดชาวไทย
ชาติไทย เราไม่น้อมยอมใคร จะสู้จนชีพสลาย
หวังผดุงแหลมทอง เราพี่น้องหญิงชาย
อย่าให้ชาติสูญหาย ตื่นเถิดชาวไทย(ขอบคุณเนื้อเพลงและคลิปจาก www.chiangrai.ru.ac.th)

เสลา:
Tweetในคอลัมน์ รู้ไปโม้ด
ของน้าชาติ ประชาชื่น พูดถึง เพลงปลุกใจ ไว้ดังนี้

เพลงปลุกใจ รวมอยู่ในประเภทบทเพลงหรือดนตรี
ที่ให้คุณต่อมนุษย์ด้านสังคมเกี่ยวข้องในด้านสังคม
มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน โดยใช้เครื่องดนตรีจำพวกเครื่องเป่า
ทั้งเครื่องลมไม้และเครื่องทองเหลือง
รวมถึงกลุ่มเครื่องกระทบ ได้แก่ เครื่องดนตรีที่ให้จังหวะทั้งหลาย
โดยบรรเลงเพลงเดินแถวเพื่อปลุกใจทหาร
ผ่านช่วงเวลาที่มีทั้งรุ่งเรืองและซบเซา
มากระทั่งถึงยุคสมัยของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส
มีการปรับปรุงให้มีเครื่องดนตรีอีกหลายชนิด เช่น พวกขลุ่ยผิว
พวกปี่และแตร ซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบของวงโยธวาทิต

พจนานุกรมให้ความหมายเพลงปลุกใจว่า
คือเพลงที่เร้าใจให้เกิดความกล้าหาญและกระตือรือร้น
จึงเป็นเพลงที่ฟังแล้วจะเหนื่อย ยิ่งร้องเองยิ่งเหนื่อย
เหนื่อยด้วยความฮึกเหิมเอาชัย

สำหรับประเทศไทย วิทยานิพนธ์เรื่อง
การสื่อความหมายในเพลงปลุกใจสี่เหล่าทัพ
ของ วรรณลดา พิรุณสาร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อธิบายถึงเพลงปลุกใจของกองทัพว่า
ปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2452)

และเริ่มปรากฏเด่นชัดในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2456)

ต่อมาเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.2475
กองทัพผลิตเพลงปลุกใจออกมามากขึ้น
กระทั่งเข้าสู่ ช่วงสมัยของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
เพลงปลุกใจของกองทัพยุคนี้จึงมีความเจริญสูงสุด
เหตุผลประการหนึ่งมาจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
และรัฐบาลต้องการจะปลุกเร้าจิตใจของทหารในกองทัพ
ให้เกิดสำนึกรักชาติ

ต่อมาเมื่อ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เพลงปลุกใจของกองทัพกลับไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร
จวบจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย
14 ตุลาคม 2516-2519 เพลงปลุกใจของกองทัพจึงกลับมามีบทบาทอีกครั้ง

โดยแรงจูงใจที่ผู้ประพันธ์นำมาใช้มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ
ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย
รองลงมาคือความต้องการเป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องในวงสังคม
และการอุทิศตัวเพื่อประเทศชาติ ตามลำดับ*********************


เพลงต้นตระกูลไทย

คำร้อง: หลวงวิจิตรวาทการ
ทำนอง: หลวงวิจิตรวาทการ ดัดแปลงจากทำนองเพลงเก่า


   

(สร้อย)
ต้นตระกูลไทย ใจท่านเหี้ยมหาญ รักษาดินแดนไทย ไว้ให้ลูกหลาน
สู้จนสูญเสีย แม้ชีวิตของท่าน เพื่อถนอมบ้าน เมืองไว้ให้เรา
ลุกขึ้นเถิด พี่น้องไทย อย่าให้ชีวิตสูญเปล่า
รักชาติยิ่งชีพของเรา เหมือนดังพงศ์เผ่า ต้นตระกูลไทย
ท่านพระยาราม ผู้มีความแข็งขัน สู้รบป้องกัน มิได้ยอมแพ้พ่าย
พระราชมนู ทหารสมัยกู้ชาติ แสดงความสามารถ ได้ชัยชนะมากหลาย
เจ้าพระยาโกษาเหล็ก ท่านเป็นแม่ทัพชั้นเอก ของสมเด็จพระนารายณ์
สีหราชเดโช ผจญสงครามใหญ่โต ต่อตีศัตรูแพ้พ่าย
เจ้าคุณพิชัยดาบหัก ผู้กล้าหาญยิ่งนัก ล้วนเป็นต้นตระกูลไทย

(สร้อย)
หมู่บุคคลสำคัญ หัวหน้าชาวบางระจัน ที่เราหาชื่อได้
นายแท่น นายดอก นายอิน นายเมือง ขุนสรรค์ พันเรือง นายทองแสงใหญ่
นายโชติ นายทองเหม็น ท่านพวกนี้ล้วนเป็น ผู้กล้าหาญชาญชัย
นายจันหนวดเขี้ยว กับนายทองแก้ว ทำชื่อเสียงเพริศแพร้ว ไว้ลายเลือดไทย
ชาวบางระจัน สำคัญยิ่งใหญ่ เป็นต้นตระกูลของไทย ที่ควรระลึกตลอดกาล

(สร้อย)
องค์พระสุริโยทัย ยอดมิ่งหญิงไทย สละพระชนม์เพื่อชาติ
ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ป้องกันถลางนคร ไว้ด้วยความสามารถ
ท้าวสุรนารี ผู้เป็นนักรบสตรี กล้าหาญองอาจ
ป้องกันอีสาน ต้านศัตรูของชาติ ล้วนเป็นสตรีสามารถ ต้นตระกูลของไทย

(สร้อย)


(จากคอลัมน์ของน้าชาติ ประชาชื่น ในข่าวสด 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551)

เสลา:
Tweet

ใต้ร่มธงไทย
ทำนอง คำร้อง พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

   

ใต้ร่มธงไทย ร่มเย็น เหมือนดังอยู่ใน
ร่มโพธิ์ ร่มไทร ที่มีกี่งใบแน่นหนา
ชาติไทยใหญ่หลวง   แตกกระจัดกระจาย
ถูกแยกแบ่งย้าย  ไปอยู่หลายสาขา
เชิญ...พวกพ้องพี่น้องมาพร้อมกัน
เชิญ...อยู่ใต้ร่มธงไทย
เลือดเนื้อเผ่าไทย   นั้นควรจะมีสมานฉันท์
เหมือนน้องพี่ชาติเชื้อเรามีสายเดียวเกี่ยวพัน
ใต้ร่มธงไทย   ร่มเหมือนดั่งโพธิ์ไทร
ใต้ร่มธงไทย   เย็นเหมือนใต้แสงจันทร์   ไทยรวมกำลัง
คำร้อง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน


   


(พร้อม) ไทยรวมกำลังตั้งมั่น    จะสามารถป้องกันขันแข็ง
ถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรง    มายุดแย่งก็จะปลาศไป
(หญิง) ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาติ    ร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่
(ชาย) ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทย     
(พร้อม) จงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมือง
(หญิง) ให้นานาภาษาเขานิยม    ชมเกียรติยศฟูเฟื่อง
(ชาย) ช่วยกันบำรุงความรุ่งเรือง
(พร้อม) ให้ชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกา
ช่วยกันเต็มใจใฝ่ผดุง    บำรุงทั้งชาติศาสนา
ให้อยู่จนสิ้นดินฟ้าวัฒนาเถิดไทยไชโย 
(ภาพประกอบจาก internet)

เสลา:
Tweetอนุสาวรีย์ "เราสู้" ที่ อ.โนนดินแดง

เราสู้ (เพลงพระราชนิพนธ์)
หรั่ง ร็อคเคสตร้า

 My Music - เราสู้


บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ
ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้า
เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา
หน้าที่เรารักษาสืบไป
ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า
จะได้มีพสุธาอาศัย
อนาคตจะต้องมีประเทศไทย
มิยอมให้ผู้ใดมาทำลาย
ถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่น
จะสู้กันไม่หลบหนีหาย
สู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตาย
ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู
บ้านเมืองเราเราต้องรักษา
อยากทำลายเชิญมาเราสู้
เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชู
เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว.


********************

เพลงหนักแผ่นดิน - ขับร้องหมู่


 My Music - หนักแผ่นดิน

คนใดใช้ชื่อไทยอยู่ กายก็ดูเหมือนไทยด้วยกัน
ได้อาศัยโพธิ์ทองแผ่นดินของราชันย์ แต่ใจมันยังเฝ้าคิดทำลาย
คนใดเห็นไทยเป็นทาส ดูถูกชาติเชื้อชนถิ่นไทย
แต่ยังฝังทำกิน กอบโกยสินไทยไป เหยียดคนไทยเป็นทาสของมัน
(สร้อย)

คนใดยุยงปลุกปั่น ไทยด้วยกันหวังให้แตกกระจาย
ปลุกระดมมวลชนให้สับสนวุ่นวาย เพื่อคนไทยแบ่งฝ่ายรบกันเอง
คนใดหลงชมชาติอื่น ชาติเดียวกันเขายืนข่มเหง
ได้สินทรัพย์เจือจานก็ประหารกันเอง ชาติอื่นเกรงดังญาติของมัน
(สร้อย)

คนใดขายตนขายชาติ ได้โอกาสชี้ทางให้ศัตรู
เข้าทลายพลังไทยให้สลายทางสู้ เมื่อศัตรูโจมจู่เสียทีมัน
คนใดคิดร้ายราวี ประเพณีของไทยไม่ต้องการ
เกื้อหนุนอคติ เชื่อลัทธิอันธพาล แพร่นำมันมาบ้านเมืองเรา
(สร้อย)


********************รักเธอประเทศไทย
หรั่ง ร็อคเคสตร้า

 My Music - รักเธอประเทศไทย

เป็นตัวเป็นตน รวมเป็นคนขึ้นมาได้
จะโตจะตาย ไม่แน่นอน
จะตึงจะตัง ขึงขัง หรือโอนอ่อน
แล้วแต่ทำเพื่อใคร

จะดีจะเลว เธอก็ยืนเคียงข้าง
จะจำไม่จาง ยังซึ้งใจ
จะเป็นจะตาย ดีร้ายสักเพียงใด
ฉันทำได้ เพื่อเธอ

สาบาน ว่าไม่เสียใจ
เสียใคร ไม่เท่าเสียเธอ
จะยอมให้ใคร มาทำร้ายเธอ เป็นไปได้ไง
แม้ตายก็ต้องยอม

จะดีจะเลว เธอก็ยืนเคียงข้าง
จะจำไม่จาง ยังซึ้งใจ
จะเป็นจะตาย ดีร้ายสักเพียงใด
ฉันทำได้เพื่อเธอ

ของใคร ใครก็หวง
หวงเธอ ดังดวงใจ
ขอเธอ ไม่ต้องหวั่นไหว
หลับเถิด หลับให้สบาย

สาบาน ว่าไม่เสียใจ
เสียใคร ไม่เท่าเสียเธอ
จะยอมให้ใคร มาทำร้ายเธอ เป็นไปได้ไง
แม้ตายก็ต้องยอม
สาบาน ว่าไม่เสียใจ
เสียใคร ไม่เท่าเสียเธอ
จะยอมให้ใคร มาทำร้ายเธอ เป็นไปได้ไง
แม้ตายก็ต้องยอม
สาบาน ว่าไม่เสียใจ
เสียใคร ไม่เท่าเสียเธอ
จะยอมให้ใคร มาทำร้ายเธอ เป็นไปได้ไง


CK.:
Tweet


 ขอบคุณค่ะ

:wow: :bye:รักเธอประเทศไทย เช่นกัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว