อ่านภาษาไทยให้ถูกต้องเสียก่อนเถิด

<< < (3/43) > >>

น้าดี้:
Tweet


   
กามตัณหา      อ่านว่า      กาม-มะ-ตัน-หา
กามราคะ        อ่านว่า      กาม-มะ-รา-คะ
กามวิตถาร      อ่านว่า      กาม-วิด-ถาน
ขมุกขมัว        อ่านว่า       ขะ-หฺมุก-ขะ-หฺมัว
ขะมักเขม้น     อ่านว่า       ขะ-มัก-ขะ-เม่น  (ตามหลัก)  หรือ  ขะ-หมัก-ขะ-เม่น  (ตามความนิยม)
ขัดสมาธิ        อ่านว่า       ขัด-สะ-หฺมาด
เข้าสมาธิ        อ่านว่า      เข้า-สะ-มา-ทิ
โฆษณา         อ่านว่า      โคด-สะ-นา
จันทรคราส     อ่านว่า      จัน-ทฺระ-คฺราด
ฉิมพลี            อ่านว่า      ฉิม-พะ-ลี
เฉลิมพระชนมพรรษา  อ่านว่า   ฉะ-เหลิม-พฺระ-ชน-มะ-พัน-สา
ชักเย่อ          อ่านว่า       ชัก-กะ-เย่อ
ชาติพลี         อ่านว่า       ชาด-ติ-พะ-ลี (ตามหลัก)  หรือ ชาด-พะ-ลี (ตามความนิยม)
ชาติพันธุ์       อ่านว่า        ชาด-ติ-พัน
ซอมซ่อ         อ่านว่า        ซอม-มะ-ซ่อ
ดูกร              อ่านว่า        ดู-กะ-ระ  (ตามหลัก)  หรือ  ดู-กอน  (ตามความนิยม)
ตกใจ            อ่านว่า        ตก-ไจ
ตุ๊กตา            อ่านว่า        ตุ๊ก-กะ-ตา
เถลิงถวัลยราชสมบัติ   อ่านว่า   ถะ-เหลิง-ถะ-หฺวัน-ละ-ยะ-ราด-ชะ-สม-บัด


 

น้าดี้:
Tweet


ภาษาเขียน

กงสุล              มักเขียนผิดเป็น    กงศุล
กฎ                  มักเขียนผิดเป็น   กฏ
กฎหมาย           มักเขียนผิดเป็น   กฏหมาย
กรรมพันธุ์          มักเขียนผิดเป็น    กรรมพันธ์
กรวดน้ำ            มักเขียนผิดเป็น    ตรวจน้ำ
กระจิริด             มักเขียนผิดเป็น    กระจิ๊ดริด, กะจิ๊ดริด
กระเชอ (ภาชนะสาน) มักเขียนผิดเป็น   กระเฌอ, กะเฌอ
กระทะ               มักเขียนผิดเป็น     กะทะ
กะทิ                  มักเขียนผิดเป็น      กระทิ
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า มักเขียนผิดเป็น     ก๋วยเตี๋ยวลาดหน้า
ก๊อก                   มักเขียนผิดเป็น     ก็อก
กะทัดรัด             มักเขียนผิดเป็น     กระทัดรัด
กะเทาะ              มักเขียนผิดเป็น     กระเทาะ
กะเพรา               มักเขียนผิดเป็น     กระเพรา
กะพง                 มักเขียนผิดเป็น      กระพง
กะลา                มักเขียนผิดเป็น      กระลา
กะหรี่ปั๊บ            มักเขียนผิดเป็น      กระหรี่ปั๊บ, กะหรี่พั๊บ
กะโหลก            มักเขียนผิดเป็น       กระโหลก
               

de lion:
Tweet


ขอบคุณครับคุณไทยเลดี้
ยอมรับว่า ที่ผ่านมา ผมเองก็ใช้ภาษาไทยผิดบ่อยๆ
ผมก๊อปี้ไว้ และ จะแจกจ่ายไปในหมู่เพื่อนๆอีกทอดหนึ่งครับ

เชือกว่าว:
Tweet


คุณไทยเลดี้...ผมลงทะเบียนวิชานี้แล้วครับ

ติดตามและเป็นกำลังใจให้อยู่ครับ... :) :) :)

 

น้าดี้:
Tweet


ขอบคุณทุกท่านที่สนใจค่ะ   :)
มีกำลังใจมากขึ้นเยอะเลย ... เย้ ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว