แม่ฟ้าของแผ่นดิน

<< < (2/2)

dekdee:
Tweet


 :smile:
การส่งบัตรอวยพร "วันแม่" (เคลือบกลิ่นหอมมะลิ) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ได้จัดพิมพ์ 100,000 แผ่น ซึ่งเป็นรูปการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม วาดโดย นายโอม รัชเวทย์   และด้านหลังบัตรอวยพร
เป็นคำกลอนซึ่งประพันธ์โดย นางสาววันเพ็ญ เซ็นตระกูล ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทไปรษณีย์ไทย
ในการเป็นศูนย์กระจายบัตรอวยพร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยผู้ที่ส่ง บัตรอวยพรดังกล่าว
จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดดวงตราไปรษณียากร ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม นี้
 :smile:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว