ว่าด้วยเรื่องของสุรา

<< < (3/14) > >>

nuttawut:
Tweet


           
โอ้โอ คุณป้า เสลา  อ่านแล้วน่ากลังจังเลย  แล้วถ้าจิบวันละเป๊ก  เป็นอะไรไหมครับคุณป้า

pongsakdi:
Tweet


ผมก็อ่านแล้วเครียด ตามคุณบุนโตไปกินเหล้าด้วยคน

dekdee:
Tweet


อ้างจาก: (ลุง)ถึก สไลเดอร์ ที่ ตุลาคม 04, 2006, 22:42:55

ผมก็อ่านแล้วเครียด ตามคุณบุนโตไปกินเหล้าด้วยคน


ผมไปด้วยยยยย...........
 ;D ;D

โบจัง:
Tweet


     
                สุรา liquor


                  


          สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL) ผสมอยู่ในปริมาณไม่เกิน 60% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คนสามารถใช้ดื่มได้ (เป็นเกณฑ์กำหนดของสากลทั่วไป แต่ของคนไทยครอบคลุมถึงปริมาณไม่เกิน 80%) เอทิลแอลกอฮอล์เป็นสารที่เสพติดได้


               

                                 สุรากับสุขภาพ

สุราเมื่อเข้าสู่ร่างกาย เอทิลแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมและกระจายไปได้ทุกส่วนของร่างกาย มีผลทำให้เกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ที่สำคัญคือ

1. พิษของแอลกอฮอล์ต่อสมอง

1.1 พิษแบบเฉียบพลัน ได้แก่ Alcoholic intoxication แบ่งออกเป็นพิษในระดับมากน้อยแตกต่างกันไป ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเท่ากับ

30 mg% จะทำให้เกิดการสนุกสนาน ร่าเริง

50 mg% เสียการควบคุมการเคลื่อนไหว

100 mg% แสดงอาการเมาให้เห็นเดินไม่ตรงทาง

200 mg% จะเกิดอาการสับสน

400 mg% จะเกิดอาการสลบ และอาจถึงตายได้

                     

 
   

โบจัง:
Tweet                   


1.2 พิษต่อสมองเรื้อรัง (โรคสมองพิการ) จะทำให้เซลล์สมองเสื่อม

2. พิษของแอลกอฮอล์ต่อระบบทางเดินอาหาร

2.1 พิษต่อกระเพาะ

2.2 พิษต่อลำไส้เล็กส่วนต้น

2.3 พิษต่อลำไส้เล็กส่วนอื่น

2.4 พิษต่อตับอ่อน

2.5 พิษต่อตับ

3. พิษของแอลกอฮอล์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

4. พิษของแอลกอฮอล์ต่อระบบเผาผลาญและต่อมไร้ท่อ

5. พิษของแอลกอฮอล์ต่อระบบต่อต้านเชื้อโรค

6. พิษของสุราต่อทารกในครรภ์


อาการขาดสุรา

การติดสุรา ผู้ที่ติดสุรา หมายถึง ผู้ที่ดื่มสุราติดต่อกันมาเรื้อรังเป็นเวลาหลาย ๆ ปี โดยไม่สามารถหยุดดื่มได้จนเกิดอาการเปลี่ยนแปลงไปในทางทรุดโทรมทั้งร่างกายและจิตใจ ความประพฤติและสังคม จะหยุดดื่มไม่ได้ ถ้าหยุดดื่มจะมีอาการไม่สบายต่าง ๆ เกิดขึ้น ได้แก่ หงุดหงิด กระวนกระวาย นอนไม่หลับ อาจมีอาการชักกระตุก คลุ้มคลั่ง หัวใจเต้นผิดปกติ และอาจตายได้

การรักษา

สิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้การรักษาผู้ติดสุราให้ประสบผลสำเร็จก็คือ ความจริงใจที่จะรับการบำบัดของตัวผู้ติดสุราเอง ซึ่งจะต้องรับการบำบัดรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การรักษาด้วยยา การใช้เครื่องมือกระตุ้นไฟฟ้า และการใช้จิตบำบัด

ชนิดของสุรา

กฎหมายว่าด้วยสุราแบ่งสุราออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ

1. สุราแช่ หมายความว่า สุราที่ยังไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึง สุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีด้วย แต่ยังมิได้มีกฎกระทรวงหรือระเบียบการอื่นใดแบ่งชนิดย่อยๆ และให้ความหมายของสุราแช่ชนิดต่างๆ ไว้

2. สุรากลั่น หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรีด้วย เช่น

1) สุราสามทับ หรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า แอลกอฮอล์ (alcohol) คือสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 80 ดีกรีขึ้นไป

2) สุราขาว คือ สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี แต่เดิมเรียกว่า สุราโรงหรือเหล้าโรง

3) สุราผสม คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี แต่เดิมเป็นการทำเพื่อเลียนแบบสุราจีน

4) สุราปรุงพิเศษ คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี แต่เดิมเป็นการทำเพื่อเลียนแบบสุราราคาถูกจากทวีปยุโรป

5) สุราพิเศษ คือ สุรากลั่นที่ทำขึ้นโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1) ประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุราอย่างอื่นตามแบบยุโรปและอเมริกา

(2) ประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน บุ้นกุ่ยโล่ว หรือสุราอย่างอื่นตามแบบจีน

ที่มา : กองประสานการปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

                   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว