ต้นไม้...ดอกไม้...ประจำชาติต่างๆ

<< < (2/2)

เสลา:
Tweet...ดอกไม้ประจำชาติภูฏาน
คือดอกป๊อปปี้สีฟ้า : Blue poppy
(Meconopsis betonicifolia)
เป็นดอกไม้ที่ขึ้นงดงามตามไหล่ภูเขาหินที่ภูฏานและ ธิเบต 


เสลา:
Tweet

ดอกไม้ประจำชาติพม่า
คือดอกประดู่ หรือ Padauk
ซึ่งไทยนั้นดอกประดู่ได้ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของ กองทัพเรือ
เราจะคุ้นกับการเรียกลูกทัพเรือว่าลูกประดู่
และต้นประดู่นั้นก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของ จังหวัดระยอง ด้วย
2835

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว