ข้อคิด - ปรัชญาทางการศึกษา

(1/1)

krit_2112:
Tweet


มุ่งเน้นการศึกษาให้มีความรู้แบบบูรณาการ ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดย "เสมอภาค"

ใครมีข้อคิด หรือ ปรัชญาดีๆ เชิญทุกท่านได้เลยครับ

krit_2112:
Tweet


ไม่จำกัดการเรียนรู้อยู่แต่ในเฉพาะตำราเท่านั้น จะต้องมีความอ่อนน้อมขอความรู้ต่อผู้อื่นอย่างไม่ถือตัวตลอดเวลา

krit_2112:
Tweet


อันวิญญูชนผู้มีคุณธรรมอันประเสริฐ อิริยาบทจะดูเหมือนผู้โง่เขลาไร้ความสามารถฉันนั้น ดังนั้นจึงพึงละึความผยอง ความทะนง จิตเ่ห่อเหิมและกิเลสให้สิ้นไป เพราะสิ่งเหล่านี้หาได้มีคุณไม่__(เหลาจื่อ)

krit_2112:
Tweet


หมั่นทบทวนและศึกษาถึงความหมายของสิ่งที่ได้เรียนรู้มาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถตอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และเพื่อเพิ่มการพัฒนาการทางด้านศึกษา อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นความคิดอ่านได้มากยิ่งขึ้น หากพบสิ่งใดผิดจะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

krieng2010:
Tweet


การศึกษาที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นดีครับ...ถ้าจะบูรณาการได้จะต้องทำกันทั้งระบบ...ผมว่าหัวหน้าสถานที่ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงครับ...
ถ้าอยากรู้ว่าเป็นงัยไปศึกษาดูงานที่ โรงเรียนมีนประสาท มีนบุรี เลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ